Over Mediakunst

Digitale kunst, mediakunst, nieuwe media, instabiele media of interactieve media. Het zijn allemaal termen om een stroming binnen de hedendaagse kunstpraktijk te benoemen. Een stroming die een breed veld omvat dat moeilijk onder één noemer te plaatsen is en daarom vaak tot discussie leidt bij de naamgeving.

Met het atelier Interactieve media (Mediakunst), proberen we positie in te nemen binnen dit zeer brede veld. We bieden vanaf het eerste jaar twee verschillende pistes aan.

Enerzijds sluiten we aan bij de videokunst. Je leert de basistechnieken van audiovisuele media: het omgaan met de camera, het monteren van beeld en geluid en het bewerken van bewegend beeld.

Anderzijds sluiten we aan bij de geluidskunst. We leggen niet enkel de nadruk op het creatief gebruik van geluid bij beeld maar ook op het gebruik van audio als een op zich staande kunstvorm.

Een dosis motivatie, een hoeveelheid beschikbare tijd en eenvoudig basiskennis van de computer zijn nodig om deze cursus te beginnen.